Orientarea si organizarea adaposturilor

Adăposturile trebuie orientate ca amplasare în raport de condiţiile locale de climă si de posibilităţile naturale de protecţie oferite de relief sau de existenţa unor perdele sau păduri. La orientarea adăposturilor se urmăreste:
• asigurarea factorilor de microclimat;
• iluminarea naturală a adăposturilor;
• evitarea efectelor vânturilor dominante în timpul iernii.

Exploatarea intensivă impune existenţa unor adăposturi atât pentru protejarea de vânturi si ploi, cât si pentru asigurarea posibilităţilor de
furajare si adăpare. Adăposturile pentru caprine trebuie să fie spaţioase – asigurând suprafaţa necesară de 2 mp/cap; călduroase – temperatura optimă fiind de 10-15°C, lipsite de curenţi, cu ventilaţie corespunzătoare (volumul de aer necesar este de 4 m3/cap) si cu un coeficient de luminozitate de 1:20. Ferestrele vor fi amplasate la 1,70 m de la podea.

Pentru menţinerea căldurii în timpul iernii, se recomandă adăposturile cu pod. În interiorul adăposturilor se fixează, pe lângă pereţi, jgheaburi din scândură, metal sau beton, cu înălţimea de 40 cm prevăzute cu grătare care să permită administrarea furajelor.
Întrucât caprele sunt animale mai nervoase si mai vioaie, se recomandă fixarea de-a lungul pereţilor a unor platforme etajate, cu
lungimea de 80-90 cm, lăţimea de 50-60 cm si înălţimea de 30-40 cm, pentru joacă si odihnă.

Ţapii se ţin separat de capre, pentru faptul că apropierea acestora agită caprele, iar mirosul specific deranjează femelele si se poate transmite
laptelui. Locul de muls în timpul iernii se amenajează într-o încăpere specială, tot în interiorul adăpostului, în apropierea acestuia fiind si camera de păstrare a produselor (lapte, brânză) si a inventarului de muls.

Pentru asternut se recomandă paiele de cereale sau vrejurile de leguminoase. De asemenea, trebuie să se acorde atenţia cuvenită îngrijirii
corporale prin ţesălare si periere, tăierea unghiilor si efectuarea vaccinărilor specifice.